„Megtaláltuk a Messiást!” Református konfirmációi olvasókönyv - Szénási Sándor
„Megtaláltuk a Messiást!” Református konfirmációi olvasókönyv - Szénási Sándor
950 Ft

„Megtaláltuk a Messiást!” Református konfirmációi olvasókönyv - Szénási Sándor

Előszó: Volt idő, amikor a királyok sem tudták leírni a nevüket: pecsétgyűrűjüket nyomták az okmányra olvasztott viaszba. Ám a reformáció és a könyvnyomtatás feltalálása óta a legszélesebb tömegek kincsévé vált a tudás. Ma már az analfabéta ember a ritkaság közöttünk. Villamoson és vonaton is újságot, könyvet látunk az emberek kezében. Móricz Zsigmond még az eső miatt tétlen kubikusokat is szerette volna megkérdezni: miért nem olvasnak,amíg esik? Információrobbanásról beszélnek korunkban, mivel valamennyi tudományág hatalmas ismeretanyagot ad közre. Ilyen körülmények közt méltó volna-e, ha éppen a hittudomány terén lennénk "minimalisták", igénytelenek, csekély tudásra törekvők? Tartalom: Mi a konfirmáció? 5 Felfedező út A hitrejutás alkalma Isten szól, hozzánk 14 A 3 + 1 felelet Általános és különös Kijelentés A Biblia könyvei A Biblia eredeti nyelve "Vedd és olvasd!" Legyen mindenkinek saját bibliája! A hit megvallása 26 A zsidó nép Péter Az első keresztyén nemzedék Az Apostoli Hitvallás Az óegyházi zsinatok A reformáció Ismeret és élmény A hitvallás három szubjektív vonása Isten teremtő Urunk 38 Vannak-e istenbizonyítékok? Hogyan vélekedjünk a bibliai teremtéstörténetről? Nagy emberek hódolnak a Teremtő előtt Az istenképűség Hogyan vehetek részt a Teremtő dicsőítésében? Mindenható Atyám van! 51 A gondviselésbe vetett hit öt haszna Imádságok Izgalmas témák: Meghallgat-e Isten minden imádságot? Vannak-e csodák? Szabad-e hétköznapi kérésekkel zaklatni Istent? Kockázat a teremtésben 61 Hogyan jött be a világba a bűn? Az eredendő bűn A bűn négy fajtája Mi történt az istenképpel? A Törvény hármas haszna A bűn: adósság Jézus Krisztus személye 70 Hogyan készítette elő Isten a Megváltó eljövetelét? A karácsony A kettős természet A karácsony ünnepének története A Krisztus-esemény négy írásba rögzítője Jézus Krisztus hármas tiszte Jer, lássuk az Úr keresztjét!" 83 Mi volt a keresztrefeszítés? A kereszt felirata Jézus halálának páratlansága Jézus hét szava a kereszten Ki az oka Jézus halálának? Három fontos szó A kereszt üzenete hálára kötelez A kereszt szenvedésközösségbe von "Feltámadott az Úr!" 93 A feltámadás három bizonysága Mit használ nekünk Krisztus feltámadása A húsvét neve A húsvét következménye: a keresztyén reménység Akik az Úrban haltak meg Húsvéti jelképek A mennybe ment Úr 105 Jézus életútja Az "ég" hármas jelentése A mennybemenetel hármas haszna A világmisszió parancsa A második ádvent "Jövel, Szentlélek Úristen!" 113 Lukács, a történész A Szentlélek jelképei A Szentlélek munkássága A pünkösd: az egyház születésnapja Meg vagyok keresztelve! 123 A sákramentumok A keresztség jelentősége A keresztelési szertartás Szülők, keresztszülők Kálvin a felnőtt keresztségről A konfirmáció Az úri szent vacsora 132 Szereztetése Jelentősége Ünneplése Vágyakozás az Úr vacsorájára Hányszor járulhatunk az Úr asztalához? Az anyaszentegyház 139 Mi az Egyház? Mit mond az utca embere; a nyelvtan; az Újszövetség Az Egyház tulajdonságai Szükséges-e az Egyház? Kérdőív Az ökumené 147 A keresztyénség szétszakadozottsága Statisztikák Mi és a római katolikusok Az ökumenikus mozgalom A világ vallásai A külmisszió A Szentlélek engedelmességre késztet (A háládatosságról) 156 I. parancsolat A szabadító Isten A bálványok II. parancsolat Isten hasonlíthatatlan; fésltőn szerető; irgalmas III. parancsolat A káromkodás ellen, az imádság érdekében "Imádkozzál és dolgozzál!" 164 A IV. parancsolat A munka Az ünnep A gyülekezeti istentisztelet rendje Az imádság Az adakozás Az egyházi év A közösség Isten ajándéka 175 Az V. parancsolat A család Keresztyén házirend Tanáraink Magyar népünk Az emberiség nagy családja Az élet Isten ajándéka 184 A VI. parancsolat Az istenképűség A háború Isten védi a meg nem született életet is! Öngyilkosság A gyilkosság gyökere Az élet tisztelete A Szentlélek temploma 193 A VII. parancsolat Egy jellemes fiatalember A feddhetetlen élet Egy őszinte hang a tisztaságról A házasság A házassági eskü Ne lopj; dolgozz; ajándékozz! 200 A VIII. parancsolat A munkátlan életmód A diakóniai lelkület A diakónia három fajtája A diakónia nagyjai Igazmondás, jellem, bizonyságtétel 210 A IX. parancsolat A hazugság fajtái A népek közti gyűlöletszítás Van gyógyító szó is! A X. parancsolat A bűn gyökere Vannak jó kívánságok is A Miatyánk magyarázata Miért kell Isten Törvénye szerint élnünk? Hogyan tovább? Irodalom 220 Konfirmációi vizsgakérdések 221
Egyéb információ
tollas firka az alsó lapéleken
950 Ft
A vásárlás után járó pontok: 95 Ft
Adatok
Kiadó:
Református Zsinati Iroda
Kiadási év:
2012
Kötés:
kemény kötés
Oldalszám:
253
Minőség:
jó állapotú antikvár könyv
ISBN:
9789635580897
Hasonló termékek