A serdülők egészségvédelme 12-16 éveseknek - Dr. Gion Gábor
A serdülők egészségvédelme 12-16 éveseknek - Dr. Gion Gábor
1 250 Ft

A serdülők egészségvédelme 12-16 éveseknek - Dr. Gion Gábor

sorozat:Biotéka tantárgy:Biológia évfolyam:7. A tankönyvjegyzéken szerepel. A Biotéka-sorozat a Nemzeti Tankönyvkiadó új biológiatankönyv-sorozata a 12-16 évesek számára. A Biotéka-sorozat korszerű, modern és jól használható taneszközcsalád, minden évfolyamon egy-egy alaptankönyvből, egy-egy munkafüzetből és egy-egy témazáró feladatlapból áll. A sorozat minden könyvéhez Szaktanári útmutatót és évi 56 órára beosztott tanmenetjavaslatot is készítettünk. Ezeken kívül a sorozat részei a több évfolyamban is használható segédkönyvek. Ezek a könyvek a természet- és környezetvédelemre, illetve az egészségvédelemre vonatkozó ismeretanyagot tartalmazzák. -- A tankönyvek és munkafüzetek közös vonása, hogy a tananyag nem tanítási órákra, hanem tematikus egységekre tagolódik. Ez a szerkezet lehetővé teszi a helyi sajátosságokhoz idomuló haladási ütemet (pl. a helyi tanterv órakerete, a tanulócsoport kvalitása és differenciáltsága). -- A tananyag feldolgozásában következetesen érvényesül az a koncepció, hogy az elsajátítandó ismeretek a képzési folyamat végéig a gyakorlatban, a mindennapi életben alkalmazható tudássá szintetizálódjanak. -- Formailag a sorozat elemei egységesek. A sorozat egy-egy évfolyamnak szóló taneszközeit azonos típusú borító jelzi. A kiadványok fedelén nem az osztályt, hanem a korosztályt tüntetjük fel, jelezve ezzel az életkori sajátosságok kiemelkedő jelentőségét. Dr. Gion Gábor új egészségtankönyve a szerző korábbi, Egészségvédelem című munkájának jelentős tartalmi és formai átdolgozásával készült. Az új kiadványt a Nemzeti Tankönyvkiadó Biotéka-sorozatába illesztve dolgoztuk át és jelenlegi formájában a 13-16 évesek egészségneveléséhez ajánljuk. A könyv főbb jellemzői: -- A 144 oldalas könyv azokat az egészségnevelési gyakorlati alapismereteket foglalja össze, amelyeket ekkora terjedelemben és ilyen feldolgozásban a biológia tankönyvek nem tartalmaznak. A közvetített egészségtani ismeretanyag gyakorlatias, a mindennapok egészségmegőrző és betegségmegelőző magatartásának kialakítását szolgálja. Fontos tudnivalókat összegez meggyőző és szuggesztív módon. -- A szerző gyakorló orvosként és az egészségnevelésbe régóta bekapcsolódott ismeretterjesztőként azt a módszert követi, hogy a fiatal korosztályok mindennapi tevékenységben adódó szituációkat elemezve mutatja meg az egészségkárosító hatásokat, a helytelen szokásokat és hívja fel a figyelmet a megfelelő követendő magatartásra. Módszere nem az elriasztás, hanem a tudatosítás és a meggyőzés, így ez a munka igen jól segíti az egészségmegőrző, betegségmegelőző magatartás kialakítását. Ezért használata nemcsak a biológia tantárgyban folyó egészségnevelést segíti elő, hanem alkalmas az osztályfőnöki órákon folyó egészségügyi felvilágosítás segédanyagának is. -- A tanítási órákon elsajátított ismeretek ellenőrzését segítik a tankönyv fejezeteinek végén található ellenőrző kérdések. A szerkezet áttekinthetőségét és a kiemelési rendszert erősíti a kétszínnyomás. A könyvhöz 30 db grafikus ábra és 20 fotó készült. Az ábrák és képek elsősorban az egészségügyi felvilágosítást szolgálják. -- A könyv nyelvezete közérthető, stílusa olvasmányos és egyszerű. A szaknyelv használata pontos és nem nehézkes. A könyv szerkesztése figyelemfelkeltő. Az alkalmazott tipográfia - kiemelés színnel, normál- és apró betűs szedés - lehetővé teszi a tartalom helyi adottságokhoz és követelményekhez alkalmazkodó, differenciált feldolgozását. - A könyv lektora - egyben az Előszó írója - Dr. Pintér Attila országos tisztiorvos a kiadványt hasznosnak és szükségesnek tartja. s használatát a megadott korosztályokban javasolja. -- Egészségnevelési segédkönyvünk jól használható Sárvári Gáborné: Egészségvédelem 10-12 éveseknek című tankönyvének (raktári száma: NT-00438) folytatásaként, valamint Asztalos Gyuláné--Dr. Franyó István: Az ember teste és egészsége, Biológia 13-14 éveseknek című tankönyve (raktári száma: NT-01033) kiegészítéseként. Biotéka-sorozatunk egészségneveléssel foglalkozó segédkönyvét az általános iskolák 7--8. osztályainak és a szakképző intézmények tanulóinak egészségneveléséhez ajánljuk, valamint az iskolai könyvtárak számára javasoljuk.
Egyéb információ
fóliával bekötve
1 250 Ft
A vásárlás után járó pontok: 125 Ft
Adatok
Kiadó:
Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadási év:
1999
Kötés:
papír / puha kötés
Oldalszám:
138
Minőség:
jó állapotú antikvár könyv
ISBN:
9631947904
Hasonló termékek